Oferta dla dzieci i młodzieży

eMOCje - warsztaty dla dzieci

Niezależnie od wieku wszyscy posiadamy emocje. Radość, gniew, strach, smutek, to tylko część z nich, które towarzyszą nam prawie każdego...

Czytaj więcej

Terapia deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży

terapia skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych z dysleksją rozwojową       Nowatorska metoda terapii, skierowana do dzieci mających...

Czytaj więcej

Coaching

skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych Prowadzimy sesje coachingowe mające na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Coaching wg International...

Czytaj więcej

Warsztat - Konflikt szansą na rozwój

warsztat skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych   Zajęcia o charakterze interwencyjno - warsztatowym, skierowane do młodzieży. Warsztat ma na celu...

Czytaj więcej

Warsztat - Być sobą w grupie

warsztat skierowany do uczniów klas gimnazjalnych.   Zajęcia warsztatowe, mające na celu pracę z uczniem gimnazjalnym, nad świadomością bycia w grupie i...

Czytaj więcej

Warsztat - Jak być przedsiębiorczym

warsztat skierowany do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych   Podczas warsztatu uczniowie dowiedzą się czym są postawy przedsiębiorcze oraz czym jest...

Czytaj więcej

Warsztat - Samopoznanie drogą do kariery edukacyjno- zawodowej

warsztat skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych   Uczniowie podczas warsztatu, poznają swoje umiejętności i predyspozycje, które są ważne w kreowaniu...

Czytaj więcej

Warsztat - Uczenie się a siła twórczego myślenia

warsztat skierowany do uczniów klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z barierami występującymi podczas procesu uczenia...

Czytaj więcej

Warsztaty dla uczniów

Prowadzimy warsztaty dla uczniów, które mogą zostać zrealizowane na terenie Państwa placówki. Tematykę warsztatów dostosujemy do Państwa potrzeb, na podstawie...

Czytaj więcej

Diagnoza

skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych Diagnoza psychologiczna pozwala na zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmu powstałych trudności, a co za tym...

Czytaj więcej

Terapia - metodą EEG biofeedback

skierowany jest do osób pracujących w warunkach wzmożonego stresu, wysiłku i odpowiedzialności   Biofeedback jest formą terapii krótkoterminowej obejmującej od 10 do...

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna

terapia skierowana do dzieci ujawniających zakłócenia rozwoju     Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju...

Czytaj więcej

Terapia rodzin i par

terapia skierowana do dzieci ujawniających zakłócenia rozwoju     Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju...

Czytaj więcej

Terapia grupowa

skierowana do dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat   Terapia grupowa ma na celu uczenie dzieci prawidłowego funkcjonowania w społeczności...

Czytaj więcej

Terapia psychologiczna indywidualna

skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych   W poradni, prowadzimy psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym. Są to interwencje krótkoterminowe, ukierunkowaną...

Czytaj więcej

Oferta dla rodziców

Grupa wsparcia

skierowana do rodziców   Grupa jest miejscem, gdzie rodzice uzyskają pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji, w odbudowaniu równowagi emocjonalnej, w określeniu kierunku...

Czytaj więcej

Mediacje

skierowane do osób dorosłych, rodzin, grup   Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia...

Czytaj więcej

Ocena rozwoju niemowlęcia i  małego dziecka

skierowana do dzieci w wieku 0-3 lat   Ocena służy określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie motoryki i funkcji poznawczych. Diagnosta-psycholog za...

Czytaj więcej

Interwencja kryzysowa

skierowana do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin oraz grup   Interwencja kryzysowa jest spotkaniem mającym na celu pomoc osobom, które znajdują się...

Czytaj więcej

Konsultacje psychologiczne

skierowane do rodziców   Rodzice, którzy borykają się z wątpliwościami lub niepokojem dotyczącymi funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia, mogą skorzystać z...

Czytaj więcej

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty służą wsparciu rodziców w trudnym procesie wychowywania dzieci. Dostarczają cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem...

Czytaj więcej

Terapia rodzin i par

terapia skierowana jest do członków rodziny mających problem we wzajemnych relacjach   Terapię rodzin i par prowadzona jest w nurcie psychoterapii systemowej...

Czytaj więcej

oferta dla nauczycieli

Profilaktyka w szkole - Jak zapobiegać aby nie szkodzić

Opis szkoleniaIntencją szkolenia jest teoretyczne przybliżenie podstaw profesjonalnej profilaktyki oraz przedstawienie praktycznych form zastosowania i wdrożenia efektywnej profilaktyki w placówce...

Czytaj więcej

Ocena gotowości szkolnej

Oceny  gotowości szkolnej dziecka dokonujemy u dzieci w wieku od 5-7roku życia. Diagnoza ta służy określeniu stopnia przygotowania dziecka do...

Czytaj więcej

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna we współczesnej szkole i rodzinie – interdyscyplinarność d…

Opis szkolenia Wśród wielu zjawisk o charakterze egzystencjalnym zdrowie stanowi ważny obszar życia jednostkowego i społecznego. Jest ono wartością szczególną i...

Czytaj więcej

Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych 

Opis szkolenia  W życie każdego człowieka, także w życie dziecka wpisane są różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje trudne. Wśród nich mogą...

Czytaj więcej

Podstawy opieki paliatywnej nad dzieckiem

Opis szkolenia  Śmierć jest naturalną częścią życia człowieka, ale sytuacja odchodzenia dziecka zawsze jest sytuacjąnajcięższą. Nieuleczalnie chore dziecko, będące już w...

Czytaj więcej

Twórczość w zawodzie opiekuna – wychowawcy małego dziecka.

Cele szkolenia: • Wskazanie potrzeby być twórczym w zawodzie opiekuna-wychowawcy małego dziecka.  • Pobudzenie twórczego działania • Zapoznanie uczestników z przykładami twórczej pracy...

Czytaj więcej

Trening twórczości dla nauczycieli-czyli jak odkryć i wykorzystać własną kreatywność do rozwiązywani…

Opis szkolenia Codzienność zmusza nas do szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego rozwiązywania problemów zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Presja...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe- 2-cześciowe szkolenie profilaktyczne

Opis szkolenia Nauczyciel jest zawodem szczególnie narażonym na wypalenie zawodowe w związku z wysokim poziomem sytuacji stresogennych i pracą z drugim...

Czytaj więcej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole.

Opis szkolenia: . Uczeń z SPE wymaga stosowania specjalnych, często wyspecjalizowanych form pomocy, które opisane są Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Ważnym zagadnieniem...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka dysleksji u uczniów- diagnoza i formy pomocy w szkole.

Opis szkolenia: Diagnoza pedagogiczna jako element diagnozy wielozakresowej jest procesem polegającym na gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o uczniu, ma ona...

Czytaj więcej

Gotowość szkolna dziecka i wspieranie jego rozwoju.

Opis  szkolenia Szkolenia służy zapoznaniu nauczycieli z zagadnieniem gotowości szkolnej, oraz uświadomienie fundamentalnej roli, jaką osiągniecie tej dojrzałości pełni w późniejszym...

Czytaj więcej

„Skuteczna interwencja wychowawcza – od destrukcji do zadośćuczynienia. Profilaktyka agresji w środo…

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, psychologów i pedagogów, do wykorzystania w codziennej praktyce wychowawczej. Przygotowuje do adekwatnej interwencji wychowawczej...

Czytaj więcej

„Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Budowanie systemowej strategii wspierania ucznia w śro…

Opis szkolenia Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom w placówce oświatowej. Przedstawia...

Czytaj więcej

Mechanizmy motywacyjne – wykorzystanie w procesie edukacji

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na zapoznanie uczestników z psychologicznymi mechanizmami motywacji w ujęciu poznawczo – behawioralnym oraz możliwością ich...

Czytaj więcej

Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka

Opis szkolenia Program szkolenia ma na celu przedstawienie wiedzy o rozwoju seksualnym człowieka jako integralnego elementu jego rozwoju. W trakcie zajęć...

Czytaj więcej

Trudne sytuacje wychowawcze w szkole – od przyczyn do rozwiązań.

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na analizowanie trudnych sytuacji wychowawczych, które mogą zdarzyć się w szkole oraz poszukiwanie kompleksowych rozwiązań...

Czytaj więcej

Specyfika funkcjonowania dziecka z AD/HD w szkole i w domu

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na poszerzenie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania u dzieci oraz zdobycie konkretnych...

Czytaj więcej

Cykl szkoleń: Rozwój osobisty nauczyciela kluczem do skuteczności i samorealizacji

Opis szkoleń W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych, których głównym celem jest rozwijanie własnego potencjału...

Czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem.

Opis szkolenia. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stałego stresu...

Czytaj więcej

Współpraca między nauczycielami a rodzicami.

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy poszukują nowych sposobów komunikowania się z rodzicami  uczniów. Podczas...

Czytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne okresu dorastania

Opis szkolenia. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, szczególnie gimnazjalnych i ze szkól ponadgimnazjalnych. Służy wyposażeniu słuchaczy w...

Czytaj więcej

Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej

Opis szkolenia Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Służy zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci...

Czytaj więcej

Ryzyko zaburzeń rozwojowych u niemowląt i małych dzieci.

Opis szkolenia. Szkolenie adresowane jest do pracowników żłobków i klubów dziecięcych, w których podejmuje się opiekę nad dziećmi do 3 roku...

Czytaj więcej

Szkolenia dla rad pedagogicznych na terenie placówek

Prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych na terenie placówek i na szkoleniach wyjazdowych Rad Pedagogicznych.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, które...

Czytaj więcej

oferta dla specjalistów psychologów i pedagogów

Specjalistyczne szkolenia dla psychologów i pedagogów

Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla psychologów i pedagogów. Nasze szkolenia bezpośrednio przekładają się na skuteczność w pracy z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami...

Czytaj więcej

Zespół

Barbara Janisławska

"Jeśli myślisz, że nie radzisz sobie w trudnej sytuacji, jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany w swoim życiu albo poszukujesz sposobu na...

Czytaj więcej

Paulina Owsińska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalności: Doradztwo Personalne i Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych) oraz dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w...

Czytaj więcej

Małgorzata Kapała

Psycholog, psychoterapeuta, pracujący w nurcie poznawczo - behawioralnym. Uzyskała tytuł magistra psychologii oraz magistra filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza...

Czytaj więcej

dr Marta Majorczyk

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D...

Czytaj więcej

dr Małgorzata Ratajczak-Zawodna

jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk pedagogicznych. Jej zainteresowania dotyczą doradztwa zawodowego, diagnostyki pedagogicznej, pedagogiki twórczości. Prowadzi wykłady i...

Czytaj więcej

Agnieszka Przybylak

ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i...

Czytaj więcej

dr hab. Aleksandra Jasielska

jest psychologiem, samodzielnym pracownikiem naukowym, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą potocznego...

Czytaj więcej

Aleksandra Dopierała

absolwentka psychologii klinicznej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podstawowe i zaawansowane szkolenie psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i...

Czytaj więcej

dr hab. Hanna Kubiak

- psycholog, doktor nauk pedagogicznych .  Interesuje się zaburzeniami w rozwoju u dzieci i młodzieży, rodzinami z dziećmi o zaburzonym...

Czytaj więcej

Anna Kaźmierczak

pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAMw Poznaniu, specjalizacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej.Pracuje w Zespole Szkól Da Vinci na stanowisku pedagoga. Jest autorką...

Czytaj więcej

Anna Olczak-Stawicka

psycholog, pedagog, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany, członek PTS oraz WTTS. W pracy zawodowej zajmuje się  diagnozą i terapią dzieci i...

Czytaj więcej

Agnieszka Magacz-Rusinek

mgr psychologii z 18 letnią praktyką na stanowisku psychologa szkolnego. Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Przeszkolona...

Czytaj więcej

Blog

Bajkoterapia - metoda wspomagająca rozwój emocjonalny dzieci

14-09-2015

Bajkoterapia- metoda wspierająca rozwój emocjonalny dzieci               Bajki od zarania dziejów były metodą przekazywania wiedzy dzieciom. Każdy z nas zapewne pamięta, najczęściej opowiadane historie z dzieciństwa lub te, które wywołały szczególnie dużo emocji podczas słuchania lub czytania. Obecnie podkreśla się jak ważne dla rozwoju małego dziecka...

Czytaj więcej

Depresję można zwalczyć wykorzystując technologię internetową

27-05-2015

Bierzemy udział w projekcie pt. „Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją” (E-COMPARED) sponsorowanym przez Komisję Europejską. W jego ramach poszukujemy najlepszych metod prowadzenia terapii depresji z wykorzystaniem internetu. Dzięki udziałowi w projekcie, wspólnie z badaczami i pacjentami, mamy możliwość udoskonalenia dostępnych metod terapii oraz wpływ na to...

Czytaj więcej

Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości i skuteczności 

18-12-2014

Celem każdego rodzica jest wychowanie dziecka tak, aby mogło całkowicie samodzielnie i zdrowo funkcjonować w dorosłym życiu.  Rodzice pragną, aby ich dziecko było szczęśliwe, miało adekwatne poczucie własnej wartości, wierzyło we własne możliwości, nawiązywało prawidłowe relacje społeczne i wykorzystało swój potencjał intelektualny, w celu uzyskania satysfakcjonującego zawodu.  Wszystkie te cele mogą...

Czytaj więcej

Wskazówki dla Gwiazdora, czyli jaki prezent kupić dziecku?

18-12-2014

Obdarowywanie innych jest bardzo przyjemne, choć może przysparzać wielu kłopotów. Wybranie podarunku, który będzie cieszył drugą osobę jest nie lada wyzwaniem, szczególnie kupując prezenty dzieciom. Zdarza się, że prezenty wybieramy według własnych potrzeb i upodobań, co nie zawsze jest równoznaczne z potrzebami i oczekiwaniami osoby obdarowywanej. Czym kierować się wybierając prezent...

Czytaj więcej

Kiedy warto pójść z dzieckiem do psychologa?

30-10-2014

W obecnych czasach coraz większa liczba rodziców korzysta z porad psychologów. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, świadczące o coraz większej świadomości społeczeństwa i lepszej jakości usług psychologicznych. Wielu jednak rodziców wciąż waha się i zadaje sobie pytanie, kiedy warto z takiej konsultacji skorzystać. Często pokutują w świadomości społecznej pejoratywne konotacje...

Czytaj więcej

 © Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, tel.: 693 622 723 ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań